Dit is bijvoorbeeld een optie wanneer een personeelslid  met zwangerschapsverlof is of  door ziekte voor  langere tijd is uitgeschakeld. Door de inzet van  GAH Interim zorg is de continuïteit binnen uw afdeling ten alle tijden  gewaarborgd, op zulke momenten ben ik de juiste persoon  op de juiste plaats. Zo ben ik bijvoorbeeld inzetbaar als groepsleider, pedagogisch medewerker, sociotherapeut en teammanager (meer informatie hierover is te vinden verder op de site, onder het kopje interim management).

Neem voor meer informatie contact  met  GAH Interim zorg.