De basis doelstelling van GAH Interim zorg is het leveren van interim diensten binnen de hulpverlening in geheel Nederland, men moet dan denken aan (justitiële) (jeugd) inrichtingen, jeugdzorg, psychiatrie (forensische), GGZ instellingen, TBS instellingen, verslavingszorg en het werkveld van (SG)LVG.

Met mijn dienstverlening wil ik een structurele bijdrage leveren binnen de hulpverlening. Dit doe  ik door op een kwalitatief hoog niveau, professionele ondersteuning te bieden, maatwerk te leveren en te werken met passie en dit allemaal tegen een zeer scherp tarief.

GAH Interim zorg is gedreven om het beste voor de cliënt/patiënt en instelling te bieden. Werken met een gecompliceerde doelgroep betekent echter dat de stabiliteit altijd onder druk staat. Continuïteit, herkenbaarheid en duidelijkheid is voor onze doelgroep erg belangrijk, weet ik vanuit mijn eigen ruime ervaring binnen de hulpverlening. Ik heb gezien dat de behandeling en begeleiding van een cliënt/patiënt valt of staat met rust op een afdeling. Rust is een absolute voorwaarde om te komen tot een goede behandeling en begeleiding. Om deze rust te krijgen en te behouden is een stabiel en op elkaar ingespeeld team nodig, herkenbaarheid en vertrouwen zijn daarin erg belangrijk.

Met GAH Interim zorg weet een organisatie wie zij binnen haalt en die herkenbaarheid is ook voor de mensen op de werkvloer erg prettig en belangrijk. Zo ontstaat er wederzijds vertrouwen en raakt men op elkaar ingespeeld. De kwaliteit van een dienst zal met deze werkwijze altijd gewaarborgd zijn. De zorg en begeleiding van de cliënt/patiënt staat bij GAH Interim zorg altijd voorop en met dit gegeven ben ik aan de slag gegaan.

Gerard Hoekstra

 “GAH Interim zorg voor mensen, door mensen”