GAH Interim zorg is de betrouwbare en flexibele partner als het gaat om het leveren van interim diensten binnen jeugdinstellingen waaronder instellingen voor LVG & SG-LVG. (licht verstandelijk gehandicapt en sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt)

LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren gecombineerd met een laag intellectueel functioneren. Er kan sprake zijn van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis. Deze problematiek komt vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling,verwaarlozing,verslaving of seksueel misbruik.

Neem voor meer informatie contact op met GAH Interim zorg.