In de hier onder beschreven instellingen is GAH Interim zorg de betrouwbare en flexibele partner als het gaat om het leveren van interim personeel, u moet dan o.a. denken aan groepsleiders, pedagogisch medewerkers en sociotherapeuten.

JJI – Instellingen (Justitiële Jeugdinrichtingen)
Een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn door hun gedrag in aanraking met justitie gekomen en vervolgens door de (kinder)rechter in een justitiële jeugdinrichting geplaatst.

Jeugd GGZ Instellingen
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autistismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Instellingen voor LVG & SG-LVG
(licht verstandelijk gehandicapt en sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt)
LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren gecombineerd met een laag intellectueel functioneren. Er kan sprake zijn van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis. Deze problematiek komt vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling,verwaarlozing,verslaving of seksueel misbruik.

Jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg bestaat uit zorg en behandeling in jeugdzorginstellingen voor jongeren tot 21 jaar met ernstige opgroeiproblemen of opvoedingsproblemen. Gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg en is niet bedoeld als straf.

TBS klinieken
Tbs- klinieken zijn volwaardige psychiatrische klinieken. Elke tbs-kliniek is in staat diverse stoornissen te behandelen. Tbs- klinieken kennen een zeer hoog beveiligingsniveau.

Wat is TBS:
Tbs is een maatregel voor mensen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd. Zij moeten voor dat misdrijf ‘geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar’ zijn verklaard. Dat wil zeggen dat hun misdrijf hen niet (volledig) aangerekend kan worden, doordat zij lijden aan een persoonlijkheidsstoornis en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Die stoornis heeft bijgedragen aan het plegen van het delict. Daardoor bestaat ook extra gevaar dat zij nog een keer in de fout gaan.

GGZ Instellingen
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autistismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Forensische psychiatrische instellingen
De forensische psychiatrie is een bijzondere vorm van psychiatrie. Het gaat hierbij om mensen die strafbare feiten hebben gepleegd of dreigen te plegen als gevolg van psychiatrische problemen.Het kan gaan om mensen die last hebben van waandenkbeelden of die psychotisch kwetsbaar zijn. Maar ook de politie kan iemand, zoals na een vorm van huiselijk geweld doorverwijzen naar de ambulante forensische psychiatrie. De psychiatrische problemen moeten behandeld worden om te voorkomen dat er kans is op herhaling. De behandeling zelf is geen vorm van straf.

Geestelijke – gehandicaptenzorg
Intellectuele stoornis of mentale handicap is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt.

En aanverwante (zorg) instellingen

Neem voor meer informatie contact op met GAH Interim zorg.