GAH Interim zorg

Inzetbaarheid:
• jeugdinstellingen:
– JJI-instellingen ( Justitiële Jeugdinrichtingen )
– instellingen voor LVG ( licht verstandelijk gehandicapt )
en SG-LVG ( sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt )
– internaten
– jeugdzorg

Overige instellingen:
• TBS klinieken
• GGZ instellingen/ psychiatrie ( forensische )
• orthopedagogische behandelinstellingen
• geestelijke -gehandicaptenzorg
• en aanverwante zorg(instellingen)

Diensten en functies waar u dan aan moet denken zijn o.a:

Functies:
•groepsleider
•pedagogisch medewerker