In de hier onder beschreven instellingen is GAH Interim zorg de betrouwbare en flexibele partner als het gaat om het leveren van interim diensten :

JJI – Instellingen (Justitiële Jeugdinrichtingen)
Een justitiële jeugdinrichting (JJI) voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn door hun gedrag in aanraking met justitie gekomen en vervolgens door de (kinder)rechter in een justitiële jeugdinrichting geplaatst.

Jeugd GGZ Instellingen
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autistismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Instellingen voor LVG & SG-LVG
(licht verstandelijk gehandicapt en sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt)
LVG is vooral een handicap als gevolg van omgevingsfactoren gecombineerd met een laag intellectueel functioneren. Er kan sprake zijn van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis. Deze problematiek komt vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling,verwaarlozing,verslaving of seksueel misbruik.

Jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg bestaat uit zorg en behandeling in jeugdzorginstellingen voor jongeren tot 21 jaar met ernstige opgroeiproblemen of opvoedingsproblemen. Gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg en is niet bedoeld als straf.

Neem voor meer informatie contact op met GAH Interim zorg.