GAH Interim zorg is de betrouwbare en flexibele partner als het gaat om het leveren van interim diensten  binnen jeugdinstellingen waaronder justitiële jeugdinrichtingen.

Een justitiële jeugdinrichting (JJI) is een inrichting voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn door hun gedrag in aanraking met justitie gekomen en vervolgens door de (kinder)rechter in een justitiële jeugdinrichting geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met GAH Interim zorg.