GAH Interim zorg biedt een inspirerende aanpak om niet effectieve gedrags- en communicatiepatronen in uw team zichtbaar te maken en te doorbreken en het team zo in beweging te brengen, dat teamleden enthousiast leren samen te werken in het realiseren van resultaten.

Iedere vraag is anders en elk team is anders. Dit vraagt een zorgvuldige start van een traject van teambegeleiding. Ik  begin dan ook door met de leidinggevende en enkele teamleden om de tafel te zitten en scherp naar de vragen en de problematiek te luisteren. Wat speelt er? Is er misschien nog meer aan de orde? Wat moet het resultaat zijn? Als dit helder is, kunnen we bepalen wat een goede aanpak is.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een procesgerichte benadering. Welke patronen doen zich voor? Wat werkt belemmerend? Waar zit de energie en de motivatie? Hoe activeren we die energie? Die aanpak kan vorm krijgen in  een training met het hele team of het coachen van het team bij een teamoverleg. Belangrijk uitgangspunt is, dat iedereen die onderdeel van het team is, dus inclusief de leidinggevende, deel neemt en zijn bereidheid uitspreekt om actief naar de eigen rol te kijken.

In mijn aanpak wordt er veel gewerkt vanuit de werkvloer en hier de mensen concreet en actief laten ervaren en voelen waarom het nu niet lekker loopt en uiteraard hoe het prettiger en effectiever kan. Deze aanpak is een geweldig krachtige aanvulling op cognitieve werkwijzen zoals analyseren, die indien nodig zeker ook ingezet worden.

Ik  noem een aantal resultaten:

  • Een gedeelde samen ontwikkelde toekomstvisie, van waaruit ieder gaat werken.
  • Samenhang in het team, omdat ieder teamlid bewust is van zijn plek en deze goed invult.
  • Een teamcultuur waarin teamleden hun kwaliteiten en talenten echt kunnen benutten.

Spreekt deze aanpak u aan, neem dan contact met mij op. In een verkennend gesprek wil ik samen met u bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.